Đông Giang tổ chức Khai giảng lớp trung cấp Lý luận - Hành chính năm 2017

Thực hiện Thông báo số 135-TB/BTCTU, ngày 10/8/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam về việc cử cán bộ học lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính năm 2017 tại huyện Đông Giang.

Sáng ngày 21/8/2017, tại Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam phối hợp với Huyện ủy Đông Giang tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính năm học 2017 - 2018. Đến dự buổi lễ khai giảng, về phía Trường Chính trị tỉnh có đồng chí Tô Văn Hải, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Hoàng Hối, Trưởng phòng đào tạo và đại diện các khoa thuộc trường; về phía huyện Đông Giang có đồng chí Cao Tấn Thuyên, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Trưởng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cùng với 97 học viên tham gia học tập lớp này (trong đó khối xã, thị trấn 56 học viên, khối các ban, ngành của huyện có 41 học viên).


Hình: Đồng chí Tô Văn Hải, Phó Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu khai giảng đồng chí Tô Văn Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh yêu cầu đây là lớp học theo chương trình mới theo tinh thần Đại hội XII của Đảng, do vậy đề nghị các học viên cần nghiên cứu vận dụng giáo trình mới trong học tập để cuối khóa học đạt kết quả tốt.

Văn Trưởng – BTGHU Đông Giang

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn