UBND thị trấn Prao họp phiên thường kỳ tháng 4

Sáng ngày 07/5/2018, UBND thị trấn tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng tháng 4/2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018. Đồng chí Huỳnh Văn Tân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn chủ trì phiên họp.

Trong tháng 4/2018, hướng dẫn nhân dân chăm sóc 68 ha vụ lúa Đông Xuân và gieo tỉa lúa rẫy Ba Trăng đạt 100% kế hoạch; các loại cây hoa màu khác triển khai đảm bảo, hiện nay đang sinh trưởng và phát triển tốt. Thực hiện chính sách thoát nghèo bền vững theo Nghị Quyết số 13/2017/NQ-HĐND. Phương án sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND tỉnh. Hướng dẫn học sinh ra lớp ổn định. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đảm bảo an sinh xã hội được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững, tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Xây dựng thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng an ninh trên địa bàn theo kế hoạch.

Tháng 5/2018, UBND thị trấn chỉ đạo tập trung thu hoạch dứt điểm các loại cây trồng vụ Đông Xuân và chăm sóc lúa rẫy Ba trăng; chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Hè thu năm 2018; tập trung phòng chống hạn, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tập trung rà soát và điều chỉnh quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư phù hợp với địa phương và đảm bảo theo Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế miền núi tỉnh Quảng Nam. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018; tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 1/10.000. Tổ chức tốt thi học kỳ II và tổng kết năm học 2017-2018; tập trung triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, kiểm tra đời sống nhân dân; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng. Duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Huỳnh Văn Tân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn nhấn mạnh: Tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh danh sách nhà ở theo Nghị Quyết 22, lập báo cáo chuyển tiền thừa, hoàn thành danh sách nhà ở điều chỉnh những hộ không làm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn, duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng.

Văn Vĩnh

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn