UBND thị trấn Prao sơ kết 06 tháng đầu năm 2018

Nhằm đánh giá tình hình an ninh - quốc phòng, kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018.

Sáng ngày 14/6/2018 Ủy ban nhân dân thị trấn Prao tổ chức Hội nghị sơ kế 06 tháng đầu năm 2018.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Tân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn chủ trì Hội nghị, các đồng chí thành viên UBND; Cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách thuộc khối UBND; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN, Trưởng các đoàn thể thị trấn, Trưởng trạm y tế, đại diện các trường học đóng trên địa bàn thị trấn.

Theo báo cáo, trong 06 tháng đầu năm 2018 công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị trấn đã tập trung bám sát các nhiệm vụ, chương trình công tác cấp trên giao với nhiều giải pháp quyết liệt đồng bộ, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của UBND huyện, các nghị quyết, văn bản lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị trấn vẫn giữ mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị nông – lâm – thủy sản ước đạt 14.700 triệu đồng đạt 51,22% chỉ tiêu huyện giao. Giá trị sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 12.500 triệu đồng đạt 64,76% kế hoạch giao. Công tác thu ngân sách có nhiều cố gắng, triển khai thu thuế và các loại phí, công tác chính sách và các vấn đề an sinh xã hội giải quyết kịp thời. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, giáo dục được triển khai đồng bộ, đời sống nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra các ý kiến về một số vấn đề như: Khuyến khích trồng cây dược liệu, trồng gỗ lớn, chuyển hóa rừng, phát triển mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ, thương mại thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, tranh chấp đất đai vẫn còn xảy ra, sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng gia tăng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Prao yêu cầu các ban ngành, các thôn quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; Tập trung triển khai sản xuất vụ Hè thu đảm bảo không để bỏ hoang diện tích và tình trạng thiếu nước; Tổ chức vận động nhân dân làm nhà ở theo Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh và phối hợp ngăn chặn một số hộ dân làm nhà lấn chiếm hành lang đường bộ; Lập danh sách nhu cầu học nghề trong thôn; Thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và sâu bệnh. Tăng cường kiểm tra ngăn chặn xử lý các đối tượng xây dựng nhà ở trái phép và lấn chiếm lòng lề đường; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao trách nhiệm, tiến hành rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch được giao phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại trong 06 tháng đầu năm 2018 để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Văn Vĩnh

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn