Hội Cựu chiến binh Thị trấn Prao sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Sáng ngày 29.06.2018, Hội Cựu Chiến binh thị trấn Prao đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội Cựu Chiến binh thị trấn đã không ngừng tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên và nhân dân về các chủ trương, đườn lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phát động và triển khai các phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 43 năm giải phóng Miền Nam; kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội Cựu Chiến binh thị trấn và các chi hội đã chủ động triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trịn đại đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Ngoài ra, Hội thường xuyên quan tâm, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, các hội viên Cựu Chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, tham gia xây dựng quỹ giúp đỡ hội viên gần 2 triệu đồng.

Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị sơ kết, Ủy ban nhân dân thị trấn đã trao tặng giấy khen cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hôi năm 2017.

VA RA

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn