Thị trấn Prao: mừng thọ cho 19 cụ từ 75 tuổi đến trên 100 tuổi

Sáng ngày 13/8/2018, UBND thị trấn Prao đã tổ chức Lễ mừng thọ người cao tuổi cho 42 Cụ có tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Prao và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Trong những năm qua, công tác chăm sóc về tinh thần, vật chất và sức khỏe những người cao tuổi trên địa bàn thị trấn được cấp ủy, chính quyền quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của các Chi hội đã có nhiều khởi sắc, các cụ tham gia vào tổ chức hội đạt tỷ lệ cao; Các hoạt động thăm hỏi động viên các cụ ốm đau được tổ chức thực hiện kịp thời… Người cao tuổi ở thị trấn đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", các cụ luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động con, cháu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đô thị văn minh.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo UBND thị trấn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các Cụ, ghi nhận những đóng góp của các Cụ trong thời gian qua, đối với gia đình và xã hội, mong các Cụ “sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Đồng thời, cũng mong các Cụ với vai trò và vị trí quan trọng trong mỗi gia đình, dòng họ, thôn bản, bên cạnh việc giáo dục cho thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống, các cụ còn là những người đi đầu nêu gương xây dựng gia đình hiếu học, khuyến học; tích cực vận động con cháu đẩy mạnh sản xuất, chăm chỉ học hành, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Dịp này, thị trấn Prao đã trao quà và giấy mừng thọ cho 17 Cụ ông, Cụ bà từ 75 tuổi trở lên đến 95 tuổi, và 02 cụ bà trên 100 tuổi.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn