Một số kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018

9 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Prao đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng: Đảng ủy chỉ đạo triển khai tốt về công tác chính trị tư tưởng cho cho cán bộ đảng viên và nhân dân, cụ thể đã xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp. Cấp ủy viên, Bí thư chi bộ và đảng viên gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kịp thời nắm bắt những tâm trạng tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng các cấp.

Công tác xây dựng chi bộ, công tác tổ chức cán bộ: Chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển đảng viên và phân công đi xác minh lý lịch cho 16 quần chúng và tổ chức lễ kết vào Đảng 14 đồng chí; tiếp nhận chuyển sinh hoạt đảng theo Quy định 76 cho 12 đồng chí; triển khai tham gia lớp Cao học cho 01 đ/c tại Học viện xã hội TP Đà Nẵng, lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng hai đợt cho 24 đồng chí; lớp sơ cấp chính trị cho 20 đồng chí; Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng các đợt mùng 03/2, 19/5, 02/9 cho 14 đồng chí đảng viên; Báo cáo kết quả công tác rà soát quy hoạch cán bộ năm 2018; ra quyết định thôi việc và quyết định phân công cán bộ kiêm nhiệm công tác Dân vận của Đảng ủy; triển khai thực hiện việc rà soát, kiểm tra hồ sơ cán bộ, đảng viên; chỉ đạo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư, phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; xây dựng kế hoạch công tác đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2018.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng: Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng, tại các chi bộ trường PTDTNT THCS Đông Giang, trường Tiểu Học, chi bộ thôn Prao và giải quyết khiếu nại tố cáo đảng viên tại chi bộ Công an.

Công tác vận động quần chúng: Chỉ đạo Ban dân vận tham mưu cho Ban Thường vụ củng cố kiện toàn Ban Dân vận; Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định thành lập Ban công tác tôn giáo Đảng ủy; kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác“Dân vận khéo”; nắm tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán kịp thời tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền; Ban Dân vận đã tham mưu với Đảng ủy triển khai các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt, cùng với các ngành, đoàn thể và các bộ phận khác tham gia tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, tình trạng cưới gả con chưa đủ tuổi kết hôn, hôn nhân cận huyết thống; vệ sinh môi trường, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác dân vận của Đảng, chính quyền đã có nhiều chuyển biến tích cực và có nhiều đổi mới. Vì vậy, các dự án được triển khai trên địa bàn rất thuận lợi, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đôi lúc chưa kịp thời; quản lý, điều hành của chính quyền chưa thật sự sâu sát, toàn diện; trách nhiệm đối với công việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cán bộ chưa nghiêm; tình hình thời tiết không thuận lợi, đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn; việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp ở một số chi bộ chưa được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy chưa được chủ động; hoạt động của mặt trận, đoàn thể  vận động chưa kịp thời còn mang tính thời vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, 3 tháng cuối năm 2018 Đảng ủy tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp; Chỉ đạo Khối dân vận kịp thời nắm bắt tình hình tâm trạng, tư tưởng của nhân dân trong việc giải tỏa đền bù, mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai; Chỉ đạo Ban Tuyên giáo xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp; Chỉ đạo tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy trong quý IV năm 2018; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức phát triển đảng viên theo chỉ tiêu, kế hoạch trên giao, đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ chuẩn; đăng ký cho các chi bộ có quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng lớp đối tượng kết nạp vào Đảng; xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; công tác tổng kết năm.

Minh Hiếu

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn