Họp dân lấy ý kiến hiến đất làm đường GTNT

Sáng 24/10 ông Huỳnh Văn Tân - Chủ tịch UBND thị trấn Prao đã đến các thôn Ka Đéh và Tà Vạc thị trấn Prao tổ chức họp dân về việc thống nhất hiến đất để xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn Ka Đéh - Tà Vạc.

Tại cuộc họp, 21 hộ dân của 2 thôn thống nhất hiến đất để nhà nước làm đường, nhưng các hộ kiến nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí về cây cối, hoa màu, vật kiến trúc. Ông Huỳnh Văn Tân Chủ tịch UBND thị trấn Prao đã tiếp thu các ý kiến của các hộ dân và trình lên cấp trên hỗ trợ kinh phí cây cối, hoa màu, vật kiến trúc cho bà con.

Được biết tuyến đường giao thông thôn Ka Đéh và Tà Vạc được xây dựng với chiều dài 281,57 mét, chiều rộng 3,5 mét với kinh phí trên 1,1 tỷ đồng (từ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2018). Việc xây dựng tuyến đường giao thông thôn Ka Đéh và Tà Vạc  nhằm tạo cảnh quan thông thoáng, phát triển hạ tầng thị trấn, tạo điều kiện cho học sinh đến trường thuận lợi, bà con trao đổi buôn bán hàng hóa, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn