Ngân hàng CSXH đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018

Ngày 25/10/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý 4/2018. Ông Đinh Văn Hươm chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ngân hàng CSXH huyện, đến hết ngày 30/9/2018, tổng nguồn vốn của Ngân hàng đạt 163 tỷ 819 triệu đồng. Trong đó: nguồn vốn cân đối từ TW: 156.914 triệu đồng; nguồn vốn cân đối từ ngân sách tỉnh: 6.205 triệu đồng; nguồn vốn cân đối từ ngân sách huyện: 700 triệu đồng; tăng 21 tỷ 410 triệu đồng so với năm 2017. Tổng dư nợ thực hiện đến 30/9/2018: trên 162 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,7% kế hoạch giao. Doanh số thu nợ từ đầu năm: 33 tỷ 213 triệu đồng; thu lãi đạt 7 tỷ 775 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99% số lãi phải thu. Chất lượng tín dụng tiếp tục được củng cố, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ luôn đảm bảo theo quy định. Hoạt động tín dụng chính sách của Ngân hàng CSXH huyện đã cơ bản đáp ứng được một phần nhu cầu vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần đáng kể vào mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hươm - Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu tăng cường hơn nữa sự vào cuộc của Chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ vay vốn, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Các thành viên Ban đại diện tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu tăng dư nợ nhưng phải giảm tối đa nợ quá hạn; rà soát thật kỹ để đảm bảo cho vay đúng đối tượng. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay, tuyên truyền, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, vận động các hộ vay vốn trả nợ, lãi đúng hạn. Ngân hàng CSXH huyện kiểm tra, rà soát kỹ những đối tượng khó khăn, không có khả năng trả nợ và tham mưu đề xuất ban đại diện Hội đồng quản trị hướng giải quyết theo đúng quy định.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn