Chi bộ thôn Tu Ngung, xã A Rooi - Điểm sáng trong công tác vận động cán bộ và nhân dân hiến đất, hoa màu làm đường nội đồng phục vụ dân sinh

Chi bộ Tu ngung là chi bộ thôn trực thuộc Đảng bộ xã Arooi, huyện Đông Giang. Trong thời gian qua, chi bộ luôn tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; t

Trong những năm qua, xã Arooi tích cực đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy, UBND xã xác định phải coi giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng, quan điểm trên được triển khai đến từng chi bộ thôn. Từ chủ trương đó, chi ủy chi bộ, ban quản trị thôn cùng với các ngành đoàn thể thôn Tu Ngung đã tổ chức họp bàn xây dựng kế hoạch vận động nhân dân hiến đất, giải phóng các công trình liên quan đến việc mở rộng đường. Chi ủy chi bộ, ban quản trị thôn xác định việc mở rộng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới là việc làm rất bức thiết, không chỉ mang lại những lợi ích trước mắt mà còn mang lại những lợi ích lâu dài cho các thế hệ mai sau, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đối với thôn Tu Ngung, nhân dân nơi đây có nhiều thuận lợi như: truyền thống đoàn kết từ lâu đời; luôn tin tưởng và nghe theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ. Trong thôn chủ yếu là bà con thân thuộc, có mối quan hệ anh em, tộc họ nên trong quá trình vận động luôn chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau và mỗi khi tổ chức họp thôn lấy ý kiến người dân thì đa số đồng tình hưởng ứng và tán thành chủ trương hiến đất, hoa màu mở đường nội đồng, dân sinh để phục vụ thuận lợi trong việc đi lại và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì cũng không ít những khó khăn nảy sinh như: Nhân dân sống chủ yếu dựa vào đất sản xuất lúa nước, trồng trọt chủ yếu, đời sống còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập thấp nên họ chỉ dựa vào miếng đất vốn có để sinh kế, mưu sinh; Nhận thức hạn chế,tư tưởng trông chờ, ỷ lại dựa dẫm vào sự hỗ trợ, đền bù của Nhà nước còn cao; Một số ít hộ phản đối  gây khó khăn vì ích kỷ, độc đoán không muốn hy sinh phần tài sản, đất đai của gia đình mình cho người khác. Do vậy, Chi bộ, Ban quản trị thôn đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Tại địa phương, các gia đình cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành trước để nhân dân noi theo. Chọn người có uy tín, năng lực đến từng hộ gia đình vận động nhân dân hiến đất, phá dỡ tường bao, cây lâu năm và các công trình thuộc phạm vi cần giải phóng để lấy mặt bằng làm đường giao thông nông thôn. Việc làm đó phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức, người cán bộ phải kiên trì, bền bỉ, khéo léo vận động.

Từ công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục của chi bộ và ban nhân dân thôn, 45 hộ dân trong thôn đã hiến đất, hoa màu để làm đường nội đồng, đường dân sinh cho thôn và nhiều công trình phúc lợi xã hội khác được hưởng ứng mạnh mẽ điển hình như: hộ ông Hôih Lớp đã hiến 1.600 cây keo, 100 cây quế,150 cây long bong, 50 cây ổi, 30 cây mít, tổng diện tích đất hiến 2.000m2; hộ ông Arất Aing hiến 1500 cây keo, 400 cây quế, 10 cây bời lời, 20 cây mít,  11 cây cọ, chè 500 cây,  mây 50 cây, dứa 150 cây, tổng diện tích đất hiến 3750m2; hộ ông Arất Ngơn hiến nhiều cây cối, hoa màu và tổng diện tích đất hiến 2300m2; hộ ông Arất Đhất hiến 1950m2 đất... tổng 45 hộ đã hiến cây cối và hoa màu và diện tích đất 32.859 m2

Đồng chí Bling Lèo, Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác vận động như “Một là, đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn phải nắm vững các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; hai là, phát huy tinh thần kết thống nhất trong chi bộ và trong nhân dân về thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước đến quyền lợi chính đáng của người dân; ba là, thường xuyên tổ chức họp thôn để công khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thôn mình; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện phương châm:“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, kê khai rõ ràng cái gì nhà nước đầu tư, cái gì của nhân dân đóng góp để cho nhân dân hiểu; bốn là, cán bộ làm công tác vận động nhân dân phải công tâm, khách quan, không ngại khó, ngại khổ, thường xuyên sát dân, sát hộ, chịu đựng được những gì người dân ý kiến, thắc mắc, vận động bằng cái tâm lòng, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin và phải biết dựa vào người có uy tín trong thôn; năm là, tại các cuộc họp của thôn phải nêu gương, biểu dương tinh thần những người, những hộ có tinh thần tự giác hiến đất, hiến hoa màu để nhân dân nghe và làm theo”.

Với những kết quả bước đầu trong công tác vận động, hiện nay đời sống của nhân dân thôn Tu Ngung đã có nhiều khởi sắc. Kinh tế ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt khá; giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp tăng, 50 hộ tham gia mô hình lúa SRI và 18 hộ chăn nuôi heo cỏ có trang trại; cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học, khám chữa bệnh được quan tâm đầu tư, vệ sinh môi trường được đảm bảo. 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; trong năm qua có 15 hộ đăng ký thoát nghèo bền vững.  Trong công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh được chú trọng, xây dựng đội ngũ cán bộ và đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, nhất là những người đứng đầu tại chi bộ thôn phải có năng lực, phẩm chất tốt, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Hàng tháng chi bộ luôn duy trì tốt sinh hoạt định kỳ theo quy định, trong sinh hoạt tập thể chi bộ phát huy tối đa nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Mỗi đảng viên trong chi bộ luôn giữ gìn tốt phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên. Công tác triển khai, lãnh đạo Chỉ thị 05 tại chi bộ được thực hiện nghiêm túc. Ngay từ đầu năm chi bộ kịp triển khai tổ chức đăng ký học tập và làm theo cho tất cả đảng viên.

Có thể nói, với những kết quả đạt được của chi bộ thôn Tu Ngung, xã Arooi trên địa bàn huyện Đông Giang là một điểm sáng trong công tác vận động cán bộ và nhân dân hiến đất, hoa màu làm đường nội đồng, gương mẫu tích cực trong học tập và làm theo Bác. Tại hội nghị sơ kết 02 năm của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chi bộ thôn Tu Ngung đã được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị sơ kết và là gương sáng để nhân rộng trong thời gian đến.

Kim Tuyến

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn