Bế mạc Lớp huấn luyện Quân sự năm 2019

Sáng ngày 11.1.2019, Ban chỉ huy cơ quan quân sự huyện Đông Giang tổ chức lễ bế mạc lớp tập huấn quân sự năm 2019 cho trên 50 đồng chí cán bộ, chiến sĩ, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy quân sự và các đồng chí dân quân chủ chốt 11 xã, thị trấn.

Qua 3 ngày triển khai huấn luyện (từ ngày 08 đến 11.01.2019), các học viên được truyền đạt nhiều nội dung quan trọng. Đối với huấn luyện giáo dục chính trị, học viên được học tập về nâng cao nhận thức chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện và chế độ nền nếp sinh hoạt Đảng trong Đảng bộ lực lượng vũ trang huyện; nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay; đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; phòng chống chiến lược “ diễn biến hòa bình ”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Về huấn luyện quân sự, học viên được truyền đạt, trang bị về công tác tham mưu tác chiến; công tác huấn luyện; công tác quân lực; công tác dân quân tự vệ; quân báo trinh sát; hậu cần kỹ thuật; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không và công tác xây dựng lượng lượng.

Ngoài ra, cuối chương trình huấn luyện, nhằm đánh giá chất lượng công tác học tập huấn luyện của học viên. Ban chỉ huy quân sự huyện còn tổ chức cho học viên viết bài kiểm tra.

VA RA

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn