Đăng ký Nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân

Nhằm quản lý và nắm chắc số lượng, chất lượng của công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, làm cơ sở cho việc gọi công dân nhập ngũ và xây dựng lực lượng dự bị động viên, Ngày 13/3/2019 UBND huyện Đông Giang đã ban hành kế hoạch số 36 về tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân năm 2019.

Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự; công dân nam từ đủ 17 tuổi trở lên, công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành nghề, nghề nghiệp, chuyên môn phù hợp với yêu cầu của quân đội nhân dân VN (đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi); công dân nam hết độ tuổi nhập ngũ nhưng chưa được phục vụ tại ngũ (từ 18 đến hết  45 tuổi).

Theo kế hoạch, toàn huyện có 02 tổ kiểm tra đăng ký Nghĩa vụ quân sự; và 07 tổ đăng ký nghĩa vụ quân sự tại các xã: Trạm y tế xã Kà Dăng, Trạm y tế xã Ba, Trạm y tế xã Tư, Trạm y tế Ating, Trạm y tế Zà Hung, Trạm y tế thị trấn Prao, Trạm y tế xã Mà Cooih. Theo đó sáng ngày 15/4/2019 đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe  cho thanh niên xã Mà Cooih tại Trạm y tế  xã Mà Cooih; Chiều ngày 15/4 đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe  cho thanh niên xã Arooi và Zà Hung tại trạm y tế xã Zà Hung; Ngày 16/4 đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe  cho thanh niên xã Kà Dăng tại Trạm y tế Kà Dăng; Ngày 17/4 đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe  cho thanh niên các xã Ating, Jơ Ngây, Sông Kôn tại trạm y tế xã Jơ Ngây; ngày 18/4 đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe  cho thanh niên xã Tư và xã Ba tại trạm y tế xã Ba; ngày 19/4 đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe  cho học sinh trường THPT Âu Cơ tại trường THPT Âu Cơ; Ngày 22/4 đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe  cho thanh niên xã Tà Lu và thị trấn Prao tại trạm y tế thị trấn Prao; Chiều 22/4 đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe  cho học sinh trường THPT Quang Trung tại trường; khi đi đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe cần mang theo lệnh gọi,  chứng minh nhân dân, bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận các ngành nghề đã được đào tạo.

Các trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình thức phạt tù, cải tạo không giam giữ, đang áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân thì không được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn