Jơ Ngây hoàn thành bầu cử Trưởng thôn với trên 90% cử tri đi bầu cử

Ngày 07/4, toàn thể cử tri của 03 thôn trên địa bàn xã Jơ Ngây đã hăng hái phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của mình, tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để lựa chọn người đủ đức, đủ năng lực bầu vào chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Trong nhiệm kỳ này, toàn xã có 03 tổ bầu cử ở 03 thôn, các cử tri đại diện cho hộ gia đình tham gia bầu cử trực tiếp trưởng thôn.

Đây có thể xem là một đợt sinh hoạt chính trị lớn của toàn thể nhân dân, diễn ra đồng loạt trên toàn huyện; những ngày qua các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Jơ Ngây đã được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, phiếu bầu, hòm phiếu và các tài liệu phục vụ cho ngày bầu cử đều được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu, công tác an ninh trật tự được giữ vững. Ngay từ sáng sớm ngày 07/4 không khí bầu cử đã diễn ra sôi nổi và hăng hái; người người, nhà nhà, ai cũng hi vọng lựa chọn những người đủ tư cách, phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết; đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân; điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ của cộng đồng dân cư, nhiệm vụ cấp trên giao; góp phần quan trọng trong việc củng cố và phát huy sức mạnh của chính quyền cơ sở.

Đến đúng 11 giờ cùng ngày, xã Jơ Ngây đã hoàn tất công tác bầu cử với hơn 90% cử tri đi bầu.

Qua kiểm phiếu, đồng chí A Lăng Dũng trúng cử trưởng thôn Ra Nuối, đồng chí Zơ Râm Thanh Hao trúng cử trưởng thôn  thôn Ra Lang, và đồng chí A Lăng Mít trúng cử trưởng  thôn Ra Đung.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn