Huyện Đông Giang triển khai Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo

Sáng ngày 15/5/2019, huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã triển khai những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo. Theo đó, Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, nội dung Luật gồm 07 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử  lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật An ninh mạng ra đời là cơ sở pháp lý quan trọng để phát huy các nguồn lực của đất nước để bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. Luật Tố cáo năm 2018 gồm 9 chương với 67 điều, Luật tiếp tục kế thừa quy định của Luật Tố cáo năm 2011 về phạm vi điều chỉnh, trong đó quy định những nội dung cơ bản về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo.

Thông qua hội nghị, giúp cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện nắm rõ các quy định của Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo, từ đó thực hiện đúng các quy định của pháp luật; đồng thời triển khai tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản để sớm đưa các quy định của Luật vào thực tiễn cuộc sống.

A Ting Hàn

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn