Ban Kinh tế HĐND huyện giám sát cấp thẻ BHYT tại xã Tà Lu

Ngày 23/5/2019 Đoàn giám sát của Ban kinh tế Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Cao Tấn Thuyên- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy- Trưởng Ban kinh tế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực hiện chính sách cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số người dân sống vùng đặc biệt khó khăn từ năm 2017-2018 tại xã Tà Lu.

Trong 2 năm 2017-2018, chính sách cấp thẻ BHYT đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo được xã Tà Lu chú trọng quan tâm. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, đầy đủ, có tính khả thi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tại xã Tà Lu, trong hai năm 2017-2018, BHXH  huyện đã in, phát hành thẻ cho 1438 lượt đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, người dân ở vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó: cấp thẻ hộ nghèo cho 1045 lượt hộ nghèo; 312 lượt người là đồng bào dân tộc thiểu số và số thẻ còn lại được cấp cho các hộ dân vùng đặc biệt khó khăn.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề xung quanh việc thực hiện các chính sách, pháp luật về thực hiện BHYT trên địa bàn như: Việc mua, cấp phát thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số… vấn đề cấp trùng thẻ, sai thông tin trên thẻ, quản lý quỹ thẻ BHYT…

Tại buổi giám sát, đoàn giám sát đã ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn xã giai đoạn 2017-2018. Việc cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo là chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước để chăm lo sức khỏe cho người dân. Vì vậy cơ quan BHXH và xã Tà Lu cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, các hộ dân vùng đặc biệt khó khăn và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng các dịch vụ y tế của người đi khám chữa bệnh bằng BHYT.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn