Giám sát phòng LĐTB&XH và BHXH huyện về chính sách cấp thẻ BHYT

Ngày 28/5/2019 Ban Kinh tế HĐND huyện do bà Sa Va Na - Phó Ban kinh tế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát cơ quan Phòng LĐTB và XH huyện, đơn vị BHXH huyện Đông Giang về tình hình thực hiện chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người dân sống vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2017-2018.

Cùng tham gia giám sát với đoàn công tác có ông Bhyriu Long – UVTV - PCT HĐND huyện.

Trong những năm qua, công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHYT đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo được các ngành quan tâm. Trong giai đoạn 2017-2018 đơn vị BHXH huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách BHYT, BHXH, đơn vị  BHXH đã cấp 32.355 thẻ BHYT cho các đối tượng dân tộc thiểu số, đối tượng đặc biệt khó khăn, người nghèo, cận nghèo trên địa bàn 11 xã, thị trấn. Trong đó năm 2017 cấp 16.333 thẻ BHYT và năm 2018 cấp 16.022 thẻ. Cấp trùng thẻ năm 2017 là 02 thẻ; cấp sai sót thông tin năm 2017 là 237 trường hợp, năm 2018 546 trường hợp. Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện năm 2017 là 96,7%, năm 2018 97,3%. Tổng kinh phí của việc thực hiện in và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng qua hai năm với kinh phí trên 24 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành BHXH huyện còn gặp những tồn tại, hạn chế: việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chưa kịp thời do dữ liệu các địa phương cung cấp cho cơ quan BHXH không chính xác, biểu mẫu không đúng quy định; việc cấp thẻ BHYT của cơ quan BHXH chưa kịp thời, xử lý dữ liệu còn chậm, chưa phát hiện những sai sót kịp thời để xử lý…

Đoàn giám sát yêu cầu: hai ngành cần tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách BHYT đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, lợi ích của việc tham gia BHYT.Việc đổi thẻ, cấp lại thẻ BHYT đảm bảo thời gian, quyền lợi của đối tượng sử dụng thẻ, tăng cường rà soát công tác cấp, đổi thẻ đảm bảo cấp đúng thời hạn, không cấp trùng thẻ gây lãng phí ngân sách, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người nghèo…                                                                                                         

Ngọc Vy

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn