Triển khai các hoạt động chào mừng 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Đông Giang

Ngày 14.6.2019 Huyện ủy Đông Giang đã ban hành Kế hoạch số 156 của Ban thường vụ huyện ủy về việc triển khai, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Đông Giang (07.10.1950 – 07.10.2020).

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các ngành hữu quan, chính quyền địa phương các  cấp tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tự hào về quê hương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; các ngành, các cấp tập trung tuyên truyền và ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ huyện 70 năm qua quá trình xây dựng và trưởng thành, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; tuyên truyền các thành tựu đã đạt được trong 70 năm qua của Đảng bộ huyện; tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao, xuất bản các ấn phẩm, trưng bày triển lãm các thành tựu đã đạt được về kinh tế - chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân gắn với phong trào học tập, thực hiện 50 năm di chúc của Bác. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương kịp thời đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, cống hiến trong việc xây dựng, phát triển Đảng bộ huyện.

Việc tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Đông Giang là nhằm mục đích tuyên truyền, ôn lại truyền thống bất khuất, kiên cường của quân và dân ta trong việc đấu tranh giải phóng quê hương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo của Đảng, quân và dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng đồng thời tri ân, ghi nhận và khen thưởng, biểu dương đối với những cá nhân, tập thể có những đóng góp cao quý trong việc xây dựng, phát triển Đảng bộ trong suốt 70 năm qua/

VA RA

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn