Tăng cường công tác kết nghĩa giai đoạn 2018-2022

Nhằm tăng cường thực hiện Kế hoạch số 2305 ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh QN về đẩy mạnh thực hiện công tác kết nghĩa giai đoạn 2018-2022

Ngày 26/6/2019 UBND huyện đã ban hành Công văn 1090 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về phát triển KT-XH đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, Khảo sát lập kế hoạch, mỗi thôn chọn từ 1 đến 2 hộ nghèo đặc biệt khó khăn giúp đỡ thoát nghèo. Hướng dẫn cách sản xuất và chăn nuôi, hỗ trợ cây, con giống, vật tư cho các hộ phát triển kinh tế. Vận động CBCC, VC tham gia đóng góp kinh phí và trích kinh phí đơn vị để phục vụ công tác kết nghĩa. Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể xã hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức giao lưu, thăm hỏi, động viên nhân dân trong các dịp lễ, tết. Các xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị được phân công kết nghĩa với các thôn giúp các thôn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa đảm bảo hiệu quả và sát với nhu cầu thực tế của địa phương. Phối hợp với các cơ quan ban ngành của tỉnh được phân công kết nghĩa với xã, thôn thành lập tổ chuyên trách của xã nhằm hỗ trợ cho bên nhận kết nghĩa từ khâu kết nối, khảo sát, chuẩn bị phương án đề xuất, ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp, tiếp nhận, quản lý và tổ chức thực hiện các nguồn hỗ trợ đầu tư…tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị được phân công kết nghĩa hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn