Huyện ủy Đông Giang: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của trung ương, tỉnh, huyện

Sáng ngày 11/7/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XVIII;

Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, văn phòng Huyện ủy; Bí thư, Phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; báo cáo viên, tuyên truyền viên Huyện ủy; Uỷ viên ủy Ban kiểm tra Huyện ủy; trưởng, phó các cơ, quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện; các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện; hiệu trưởng, hiệu phó các trường đóng trên địa bàn huyện; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện đã nghỉ hưu qua các thời kỳ; Bí thư, phó Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn; cán bộ làm công tác tuyên giáo, văn phòng đảng ủy các xã, thị trấn. Đồng chí Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên triển khai, quán triệt các nội dung: Chỉ thị số 38, ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của chính quyền đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 39 ngày 15/1/2019 của Bộ chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 27 ngày 10/1/2019 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 32 ngày 18/2/2019 của Bộ chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; Chỉ thị số 39 ngày 25/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 40 ngày 9/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; Quy định số 09 ngày 11/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ và Chương trình số 20 ngày 12/4/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 30 ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Thông qua hội nghị, giúp cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện nắm chắc những nội dung cơ bản các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, từ đó tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

A Ting Hàn

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn