Xây dựng, sửa nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Đông Giang

Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, những năm qua, công tác chăm sóc người có công với cách mạng tại huyện Đông Giang luôn được quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Trong đó rất quan tâm việc hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi có QĐ 22 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang đã Ban hành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện, tiếp đó các cấp, các ngành ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện... Trong điều kiện hiện nay, nhiều hộ thuộc diện đối tượng chính sách còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở thì đây là việc làm cụ thể, thiết thực, khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc có tác động lớn đối với đời sống của người có công. Thông qua các chính sách, chương trình hỗ trợ đời sống của người có công đã từng bước được cải thiện và nâng cao, được quan tâm, hỗ trợ qua hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: 2013-2017: toàn huyện có 774 hộ gia đình đăng ký nhu cầu hỗ trợ được UBND tỉnh phê duyệt, ( trong đó xây mới 455 nhà, sửa chữa 319 nhà). Giai đoạn 2: được hỗ trợ 205 nhà (xây mới 150 nhà, sửa chữa 55 nhà). Kinh phí hỗ trợ mỗi nhà xây mới 40 triệu đồng, mỗi nhà sửa chữa 20 triệu đồng. Kết quả hoàn thành nhà ở của huyện từ năm 2013 đến năm 2018 là 790 nhà (xây mới 461 nhà, sửa chữa 329 nhà) với tổng kinh phí 26 tỷ 271 triệu đồng. Trong đó xây mới 19 tỷ 362 triệu đồng, số còn lại là sửa chữa nhà. Nguồn kinh phí của Trung ương và tỉnh 25 tỷ 020 triệu đồng, và ngân sách huyện 1 tỷ 251 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện, huyện luôn chỉ đạo sát sao trong việc rà soát, triển khai, các ngành hữu quan thường xuyên hướng dẫn địa phương trong quá trình thực hiện. Tiếp đó, luôn chủ động thống kê, rà soát đối tượng, xây dựng, phê duyệt và điều chỉnh bổ sung đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Việc phê duyệt, điều chỉnh đề án hỗ trợ luôn được quan tâm, triển khai đúng quy định xuống các xã và gia đình người có công tại địa phương. Quy trình nghiệm thu, hoàn thành xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở của các đối tượng được quan tâm, hỗ trợ, thực hiện theo đúng các quy định và hướng dẫn của cấp trên. Việc kiểm tra, giám sát, quá trình thực hiện hỗ trợ (xử lý các khiếu nại, tố cáo, thắc mắc của người có công).

Việc hỗ trợ này đã tác động tích cực đối với đời sống của người có công khi được thụ hưởng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng. Khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc có tác động lớn đối với đời sống của người có công. Thông qua các chính sách, chương trình hỗ trợ, đời sống của người có công đã từng bước được cải thiện và nâng cao.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn