Đông Giang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 10

Chiều ngày 06 tháng 8 năm 2019, tại nhà Nhà Văn hóa xã Ba, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp cùng với Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX với hơn 80 cử tri của 03 xã: xã Ba, xã Tư và ATing tham dự.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Đỗ Tài, Bí thư Huyện ủy huyện Đông Giang, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam báo cáo tóm tắt kết quả sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh.