Tập huấn công tác phòng, chống mua bán người năm 2019

Sáng ngày 14/8/2019, tại huyện Đông Giang, Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đông Giang tổ chức tập huấn về công tác phòng, chống mua bán người cho lãnh đạo các ban ngành liên quan của huyện; lãnh đạo xã, cán bộ các ban ngành, Hội đoàn thể của các xã, thị trấn.

Tại đây, các đại biểu đã được học tập và nghiên cứu các nội dung trong Luật phòng, chống mua bán người; cách phòng ngừa mua bán người; hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; kỹ năng và nguyên tắc truyền thông hiệu quả. Buổi tập huấn cũng đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm thực tế về cách phòng, chống; cách thức tìm hiểu, giám sát khi có dấu hiệu mua bán người;  cách tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; các báo cáo viên đã giải đáp mọi thắc mắc của các đại biểu.

Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu nắm chắc hơn về cách phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, những kỹ năng và phương pháp truyền thông hiệu quả để tuyên truyền thông điệp về phòng chống mua bán người cho cộng đồng địa phương.

A Ting Hàn

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn