Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 22/8/2019, Huyện ủy Đông Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai nội dung tuyên truyền 50 năm thực hiện bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 02/9/1969- 02/9/2019 ).

Đồng chủ trì: đồng chí Đỗ Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện; đồng chí Lê Văn Trưởng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các đồng chí UVBTV Huyện ủy, UVBCH Đảng bộ huyện khóa XVIII; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, văn phòng Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện; các lãnh đạo chủ chốt của huyện đã nghỉ hưu qua các thời kỳ; Bí thư hoặc phó Bí thư Đảng ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, cán bộ làm công tác Tuyên giáo và văn phòng các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

3 năm qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang đã Chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội các cấp, các ngành lãnh đạo chặt chẽ việc tổ chức triển khai về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 4 lớp học tập chuyên đề và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho hơn 1.500 lượt cán bộ, đảng viên chủ chốt của huyện; các xã, thị trấn tổ chức 44 lớp học tập cho hơn 4.000 cán bộ, đảng viên và nhân dân; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  trên địa bàn huyện, đã và đang được cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng với tinh thần quyết tâm cao. Việc thực hiện Chỉ thị 05 được thực hiện thường xuyên, liên tục, triển khai rộng khắp tới các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực đời sống xã hội, 100% các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc quy chế, quy ước về chuẩn mực đạo đức. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến mới xuất hiện trong các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác như: mô hình "nuôi heo đất tiết kiệm”, Xây dựng “ mái ấm tình thương" của Hội phụ nữ huyện; phong trào “ Thanh niên Đông Giang thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng" của Đoàn thanh niên huyện; phong trào xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa được quan tâm chỉ đạo, đến nay có 5.378/6.273 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; công tác kiểm tra, giám sát cũng được chú trọng và thường xuyên, đã kiểm tra, giám sát 33 lượt tại Đảng ủy các xã, thị trấn và 41 lượt tại 34 chi ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy về học tập và làm theo Bác, qua việc kiểm tra, giám sát giúp các cá nhân, tổ chức khắc phục, sửa chữa kịp thời những hạn chế, khuyết điểm. Các đại biểu cũng được xem phim tư liệu tuyên truyền 50 năm thực hiện bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 02/9/1969- 02/9/2019 ).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong 3 năm qua; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, như: một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để tìm ra những giải pháp, những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, thậm chí có nơi còn lúng túng trong triển khai thực hiện, nhất là việc lựa chọn nội dung đột phá, những vấn đề trọng tâm, nổi cộm bức xúc ở cơ sở để tập trung giải quyết dứt điểm. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp; tạo chuyển biến trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời tuyên dương khen thưởng và nhân rộng  những mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả, góp phần kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao.        

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

A Ting Hàn

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn