Tuyên truyền phổ biến các văn bản luật năm 2019

Thực hiện theo kế hoạch số 13 ngày 25/2/2019 của UBND thị trấn Prao về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị trấn năm 2019.

Ngày 27/8/2019, tại thôn A Dinh, thị trấn prao đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ thôn và đông đảo bà con nhân dân trong thôn A Dinh, theo đó: buổi sáng tuyên truyền tại cụm dân cư A Dinh1 và buổi chiều tuyên truyền tại cụm dân cư A Dinh 2,3 thôn A Dinh.

Tại buổi tuyên truyền, phổ biến, cán bộ và bà con nhân dân thôn đã nghe các ngành của thị trấn tuyên truyền, phổ biến về Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; luật đất đai năm 2013; luật bảo vệ môi trường; luật hộ tịch, công chức; luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em và luật phòng cháy chữa cháy rừng.

Qua một ngày tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp cán bộ thôn và bà con nhân dân trong thôn nâng cao nhận thức về pháp luật, từ đó ý thức tự giác chấp hành pháp luật; góp phần phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật tại địa phương, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

A Ting Hàn

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn