Chi bộ trường Mẫu giáo Arooi - Za Hung đại hội lần II

Ngày 07/01/2020 Chi bộ Trường mẫu giáo ARooi- Zà Hung tổ chức đại hội Đảng viên lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2022.

Về dự đại hội có đồng chí Hôih Bảy- Chủ tịch UBND xã ARooi.

Chi bộ Trường Chi bộ trường mẫu giáo ARooi- Zà Hung có 06 đảng viên; nhiệm kỳ qua, chi bộ trường thường xuyên quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên Đảng viên, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Llập trường tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong Chi bộ được thực hiện tốt; Thường xuyên chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ phù hợp theo hướng dẫn cấp trên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, công khai minh bạch trong sinh hoạt Chi bộ, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; Chi bộ luôn phát huy tốt sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy cao sức mạnh và trí tuệ tập thể trong mọi công tác, trong hoạt động của Chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên.

Đại hội tiến hành bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 . Kết quả đồng chí Thái Thị Trung- Hiệu trưởng nhà trường được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn