Tổng kết công tác Y tế năm 2019

Chiều ngày 09.01.2020, Trung tâm y tế huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2019 và triển khai công tác, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Trung tâm y tế huyện đã khám được trên 49.529 lượt bệnh nhân ( khám chửa bệnh tại trung tâm 20.613 lượt; tại trung tâm xã, thị trấn 28.916 lượt ); tổng số bệnh nhân điều trị nội trú 5.531 bệnh nhân với 42.836 ngày; tổ chức xét nghiệm 33.782lần; chụp x quang 2.786 lần; siêu âm 4.596 lần; phẫu thuật 477 ca; thủ thuật 30.238 ca; chuyển tuyến 254 trường hợp và đo điện tim 1.210 lượt. Bên cạnh đó, Trung tâm y tế huyện đã triển khai có hiệu quả công tác chỉ đạo phòng chống bện sốt xuất huyết, tổ chức cao điểm các đợt tuyên truyền, phun hóa chất tại các điểm có nguy cơ ổ dịch và các điểm xảy ra dịch bệnh. Tính trong tháng 11 năm 2019, toàn huyện có 171 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao tình hình sốt xuất xuất huyết được hạn chế hiệu quả. Đến tháng 12 cuối 2019 trên địa bàn huyện đã không còn xảy ra thêm trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và đến nay tình hình bệnh sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu tiếp tục bùng phát.