Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2019

Sáng ngày 07.01.2020 Ban an toàn giao thông huyện Đông Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019. Chủ trì Hội nghị do ông Đinh Văn Hươm, chủ tịch UBND, trưởng ban an toàn giao thông huyện.

Trong năm 2019, Ban an toàn giao thông huyện đã triển khai tổ chức tuyên truyền được 12 đợt tại các thôn tại 4 xã và 2 điêm trường học về luật an toàn giao thông đường bộ, các quy định xử phạt trên linh lực vi phạm luật giao thông cho 1.749 lượt người. tổ chức phát 2.158 tờ rơi đến nhân dân nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đồng thời cấp miễn phí 10 mũ bảo hiểm cho 10 học sinh. Ban an toàn giao thông đã chỉ đạo, triển khai cho lực lượng cảnh sát giao thông huyện tổ chức 381 lượt tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô về luật giao thông đường bộ trên các tuyến đường QL 14G, QL Hồ Chí Minh, các tuyến đường liên xã, liên thôn và trên tuyến đường ĐT609. Trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật an toàn giao thông, về công tác đăng ký xe, về xử phạt vi phạm an toàn giao thông tại nơi làm việc của Đội cảnh sát giao thông huyện cho 364 lượt người.  Trong năm, triển khai công tác tuần ra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 440 trường hợp vi phạm ( trong đó có 113 xê ô tô, 327 xe mô tô ), xử phạt hành chính trên 210 triệu đồng. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông còn phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe ô tô, xe mô tô 60 ngày đối với 16 chủ phương tiện. Ngoài ra, nhắc nhở 46 lượt người chấp hành đèn tín hiệu giao thông. nhắc nhở 20 trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, họp chợ trên địa bàn huyện.