Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Sáng ngày 10.02.2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của huyện Đông Giang tổ chức họp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Chủ trì phiên họp do bà Ating Tươi, phó chủ tịch UBND huyện - Phó Ban chỉ đạo.

Tại phiên họp, đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh; báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Corona trên địa bàn huyện; thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động công tác phòng chống dịch bệnh và lấy ý kiến đóng góp của đại biểu về các biện pháp, công tác chuẩn bị, nguồn lực trong việc kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Corona trên địa bàn huyện. tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp 12 ý kiến quan trọng. Trong đó, chú trọng về công tác tuyên truyền dịch bệnh; công tác phòng, chống, phun hóa chất; công tác tập huấn; cấp khẩu trang; thuốc men; dụng cụ phun thuốc và dung dịch vệ sinh; công tác nắm bắt, theo dõi các đối tượng đi, đến trên địa bàn huyện, người lao động, khách du lịch và phun thuốc tại các điểm ưu tiên, địa phương phức tạp...