Quảng Nam: Tập huấn mô hình du lịch cộng đồng

Từ ngày 22/5 đến ngày 27/5/2020, tại nhà Văn hóa thôn Bhơ Hôồng (xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam), Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam tổ chức tập huấn các kỹ năng lễ tân để đón khách tham quan cho 30 học viên là đại diện các hộ gia đình ở xã Sông Kôn.

Nội dung tập huấn là giới thiệu về các mô hình CBT (du lịch cộng đồng) ở Việt Nam, trong đó có mô hình CBT ở làng du lịch cộng đồng Bhơ Hôồng. Đồng thời bàn bạc, thảo luận để tổ chức và vận hành tốt nhất CBT ở làng Bhơ Hôồng; Tập huấn các kỹ năng đón tiếp khách; Giới thiệu với du khách về các giá trị văn hóa như lịch sử, tập quán, nghề thủ công, ẩm thực, lễ hội…; Xây dựng quy chế và hoạt động của các nhóm như nhóm đón khách, nhóm ẩm thực, nhóm đan lát, nhóm văn nghệ… Lớp tập huấn nhằm góp phần giúp các học viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và lợi ích của việc phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; kiến thức, kỹ năng phục vụ du khách; cách làm và kinh nghiệm phát triển mô hình du lịch cộng đồng, thúc đẩy mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái phát triển hơn nữa tại làng Bhơ Hôồng trong chiến lược phát triển du lịch miền núi của tỉnh Quảng Nam.Được biết, đây là một trong nhiều chương trình hoạt động của Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam thực hiện tiểu Dự án “Cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi giá trị mây tre đan và cây dược liệu nhằm tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở Quảng Nam”.
Nguồn: http://baodulich.net.vn/Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn