Đại biểu HĐND thị trấn Prao tiếp xúc cử tri

Sáng ngày 27/5/2020, tổ đại biểu số 04 HĐND thị trấn Prao, khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021 do đồng chí A Ting Tinh làm tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thôn Gừng thị trấn Prao, huyện Đông Giang.

Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu số 04 HĐND thị trấn Prao, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông tin lại cho cử tri về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND thị trấn Prao và kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 HĐND thị trấn Prao, khóa V. Trong 6 tháng, tình hình đời sống nhân dân ổn định, kinh tế phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Sau khi nghe đại biểu HĐND thị trấn báo cáo, các cư tri trong thôn ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của chính quyền địa phương đồng thời cũng đưa ra một số ý kiến, kiến nghị đến đại biểu HĐND như: Về chế độ hỗ trợ đối với các hộ mới thoát nghèo; một số hộ có nhà ở nhưng chưa có sổ đỏ; cần rà soát các hộ mới tách khẩu và các hộ mới thoát nghèo năm 2020 nhằm hỗ trợ kịp thời; nước sinh hoạt trong thời gian gần đây thường thiếu; hỗ trợ nhà ở thuộc nhà tình nghĩa phải đảm bảo kịp thời. Ngoài ra, bà con nhân dân còn nêu một số ý kiến liên quan đến an ninh trật tự và an sinh xã hội khác.

         Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND thị trấn Prao đã tiếp thu và giải trình làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời hứa những ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa đủ thẩm quyền trả lời sẽ trao đổi lại với cấp có thẩm quyền và sẽ trả lời lại cho cử tri vào thời gian sớm nhất.

                                                                                                               A Ting Hàn

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn