Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 9.6.2020, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện ban hành Công văn số 79 về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn huyện.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, hội, đoàn thể, Mặt trấn Tổ quốc, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện quy trình tuyển quân nhằm triển khai thực hiện thống nhất quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, chất lượng tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Thông tin, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 23 ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Chỉ thị số 21 ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Kế hoạch số 695 ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam (Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn), nhằm mục đích bổ sung dinh dưỡng và các vi chất cần thiết góp phần phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em lứa tuổi mầm non và tiểu học; tuyên truyền thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng chống dịch Covid-19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, vận động nhân dân tham gia xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và các biện pháp quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất cháy. Đồng thời, khuyến cáo, hướng dẫn cơ sở, người dân các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện, gas, thắp hương thờ cúng, các biện pháp thoát nạn, cứu người, cứu tài sản khi có tình huống cháy, nổ xảy ra; khuyến cáo các biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại khu dân cư, chung cư, nhà nhiều tầng, chợ và trung tâm thương mại. 

A Ting Hàn

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn