Prao hoàn tất công tác lấy ý kiến nhận xét và phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp

Sáng ngày 7.4, Tại Thôn A Dinh, thị trấn Prao. Ủy ban mặt trận tổ Quốc Việt Nam thị trấn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Prao tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, cử tri đã được nghe danh sách và kiến diện đối với 4 đồng chí được giới thiệu ứng cử HĐND các cấp tại nơi cư trú. Theo đó có 02 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện gồm: Bà Đỗ Thị Hải, chuyên viên ban tổ chức huyện ủy; bà Tạ Thị Lài, chuyên viên Ban tuyên giáo huyện ủy. 02 đồng chí ứng cử HĐND cấp thị trấn gồm: Bà Bling Thị Phước, cán bộ Hội chữ thập đỏ Thị trấn Prao và  Ông A Lăng Học, bí thư chi bộ thôn A Dinh. Tại Hội nghị, cử tri còn được nghe tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, đọc tiêu chuẩn của đại biểu HĐND các cấp. Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt và các tiêu chuẩn của người ứng cử. Tại Hội nghị đã có 100% cử tri thống nhất biểu quyết, tán thành và khẳng định các ứng cử viên trên đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Được biết, đến nay Ủy ban mặt trận tổ Quốc Việt Nam thị trấn Prao  đã hoàn thành công tác lấy ý kiến nhận xét và phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 6 tổ bầu cử. Trong tổng số 63 ứng cử viên HĐND các cấp thì có 01 đồng chí ứng cử viên đại biểu ở 2 cấp HĐND tỉnh và huyện ( ông Nguyễn Xuân Nghiêm, văn phòng huyện ủy ); 36 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp thị trấn và còn lại là ứng cử viên đại biểu  HĐND cấp huyện./.

VA RA

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn