Hội nghị tập huấn rà soát, bổ sung, xây dựng hương ước, quy ước

Trong hai ngày 19 và 20 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện Đông Giang.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Đông Giang tổ chức hội nghị tập huấn rà soát, bổ sung, xây dựng hương ước, quy ước gắn với đời sống văn hóa, giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, xóa bỏ hủ tục lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021. Tham gia báo cáo viên hội nghị tập huấn có ông Hồ Xuân Tịnh nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam và ông Mai Ký, Trưởng phòng xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam. Với sự tham gia của 128 học viên đến từ các thôn, các xã của huyện Đông Giang và Tây Giang.


Hình. Quang cảnh Hội nghị.

Từ năm 2018 đến nay thực hiện chủ trương sáp nhập thôn và tinh giản biên chế ở các xã, thị trấn có sự thay đổi chức danh Trưởng thôn và công chức Văn hóa – Xã hội nên ảnh hưởng nhiều đến việc rà soát, bổ sung, xây dựng hương ước, quy ước thôn. Do đó hội nghị tập huấn đợt này rất cần thiết nhằm truyền đạt các vấn đề cơ bản để Trưởng thôn và công chức Văn hóa – Xã hội xã, thị trấn nắm rõ hơn về xây dựng hương ước, quy ước gắn với đời sống văn hóa, giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, xóa bỏ hủ tục lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Thị Nếp

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn