Hội nghị gặp gỡ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Chiều 26.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang tổ chức hội nghị gặp gỡ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Tại hội nghị, 49 ứng cử viên đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện Đông Giang được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Nghe Chủ tịch UBND huyện thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm qua và định hướng 5 năm đến. Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng và quyết định thành công đối với người ứng cử đại biểu huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là hoạt động của người ứng cử trong việc trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo với cử tri về dự kiến Chương trình hành động của mình nếu được trúng cử, đồng thời đây cũng là dịp để cư tri và người ứng cử trao đổi, thảo luận những vấn đề mà cử tri quan tâm. Qua đó, cử tri có điều kiện hiểu rõ hơn, nhìn nhận, đánh giá thực chất hơn về năng lực, trình độ và trách nhiệm của mỗi người ứng cử, đồng thời là cơ sở để cử tri quyết định lựa chọn người xứng đáng nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực của Nhà nước. Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử.


Thời gian tổ chức thực hiện quyền vận động bầu cử bắt đầu từ ngày 28.4 và kết thúc trước 7 giờ ngày 22.5.2021. Việc vận động bầu cử được tiến hành trên cơ sỡ dân chủ, công khai, bình đẳng, cởi mở và nghiêm túc.

VA RA

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn