Đông Giang tổ chức tổng kết mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện V/v Mặt trận các cấp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-20216.

Chiều ngày 15/6/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.