Đông Giang tổ chức đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện

Sáng ngày 09 và ngày 10/6/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp cùng với Thường trực HĐND, UBND, Văn phòng Huyện ủy tổ chức phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống COVID-19 trên địa bàn huyện.

Tại 02 buổi phát động, Ông Lê Văn Luyến – Trưởng Ban Dân vận Huyện Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đọc Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.