Bế mạc Hội thi Pháp luật dân quân tự vệ năm 2021

UBND huyện tổ chức bế mạc Hội thi Pháp luật dân quân tự vệ năm 2021. Hội thi Pháp luật dân quân tự vệ năm 2021 đợt này có tất cả 31 đồng chí là Chính trị viên, chỉ huy trưởng và chỉ huy phó Ban CHQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các thí sinh tham gia thi 3 nội dung: Phần thi chung dành cho mọi đối tượng là nhận thức pháp luật về DQTV bằng hình thức trắc nghiệm và bắn súng K54 bài 1C. Nội dung dành cho từng đối tượng, gồm: Chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã, thị trấn xây dựng và báo cáo kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV giai đoạn 2021 - 2025; chính trị viên ban CHQS cấp xã, thị trấn chuẩn bị và thực hành giảng một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân cấp xã; phó chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã, thị trấn xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng DQTV cùng cấp. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã biểu dương và khen thưởng đối với những tập thể và các nhân có thanh tích xuất sắc trong việc triển khai các nội dung thi. ( cụ thể về tập thể có: Nhất Ban chỉ huy quân sự xã Ba; Nhì Ban chỉ huy quân sự xã Za Hung; ba Ban chỉ quân sự Thị trấn Prao; giải khuyến khích Ban chỉ huy quân sự xã Tà Lu. Về cá nhân gồm: Nhất đ/c Lê Văn Liết - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Ba; nhà đ/c A Lăng Quỳnh - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Kà Dăng; ba đ/c A Rất Lới - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Sông Kôn; giải khuyến khích đ/c Bríu Nhiên - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã A Ting. Về chính trị viên gồm: Nhất thuộc về đ/c A Lăng Đinh - Chính trị viên Ban chỉ quân sự xã Ba; Nhì thuộc về đ/c Hốih Bảy - Chính trị viên Ban chỉ quân sự xã A Rooi; ba thuộc về đ/c Lê Minh Tuấn - Chính trị viên Ban chỉ quân sự xã Mà Cooih; khuyến khích thuộc về đ/c Đa Lây Lực - Chính trị viên Ban chỉ quân sự xã Tà Lu. Về phó chỉ huy trưởng gồm: Nhất đ/c A Rất Nghệ - Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy xã A Rooi;  Nhì đ/c A Lăng Thủy - Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy xã Mà Cooih; ba đ/c Bling Chiến - Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy xã Tà Lu; Khuyến khích đ/c Phạm Văn Vỹ - Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy xã Ba.Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021 được tổ chức là nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ, nâng cao trách nhiệm nhiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, người chỉ huy và khả năng tham mưu của cơ quan quân sự các cấp trong thực hiện công tác quốc phòng địa phương, công tác dân quân tự vệ qua đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh./.

VA RA

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn