Sở NN&PTNT tỉnh kiểm tra và làm việc về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc trên địa bàn huyện Đông Giang

Sáng ngày 17.6.2021, Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức kiểm tra thực địa và làm việc với ngành, địa phương liên quan của huyện về công tác phòng chống dịch bệnh động vật, trong đó kiêm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm da nỗi cục, bệnh dại động vật trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã được nghe báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh viêm da nỗi cục, bệnh dại động vật trên địa bàn huyện Đông Giang. Các địa phương thông tin tình hình tổng đàn gia súc, tình hình dịch bệnh, các biện pháp đề phòng và đề xuất những vấn đề quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, đặc biệt công tác phòng và chữa bệnh viêm da nỗi cục và bệnh dại cho động vật. Theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện thì đến nay toàn huyện có tổng số 107 con gia xúc chủ yếu là bò bị bệnh viêm da nỗi cục. tại thời điểm phát hiện dịch bệnh địa phương đã kịp thời báo cáo sỡ và các ngành liên quan nhằm triển khai kịp thời công tác phòng chống dịch lây lan ra diện rộng. Huyện đã chỉ đạo tiêu hủy 2 con bò chết do bệnh viêm da nỗi cục tại xã Jơ Ngây đồng thời đã điều trị khỏi 41 con.


Tại buổi làm việc, các địa phương đã đề xuất Sở và huyện quan tâm hỗ trợ công tác hướng dẫn công tác phòng dịch bệnh; hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác trực tiếp phòng dịch; hỗ trợ vắc sin và trang bị cơ sở, vật chất, dụng cụ thiết yếu trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc.

VA RA

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn