Hội nghị tổng kết 05 năm phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 – 2021

Chiều ngày 28.6.2021, Hội Cựu chiến Binh huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 – 2021. Về dự có ông Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

5 năm qua, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện đã được Hội cựu chiến binh huyện triển khai có hiệu quả. Toàn Hội đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ Đại hội lần thứ VI của Hội đề ra. Đáng chú ý từ năm 2016 đến năm 2021. Hội cựu chiến binh huyện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn, giúp đỡ CCB đẩy mạnh tiến độ xoá đói, giảm nghèo; đồng thời động viên CCB là chủ các doanh nghiệp, chủ trang trại, hợp tác xã phát huy tiềm năng, thế mạnh của CCB, góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương, giúp đỡ CCB có khó khăn.  Hội cựu chiến binh các cấp đã tổ chức hướng dẫn, phổ biến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi ngành nghề cho 660 cán bộ, hội viên; tạo việc làm cho hơn 760 lao động; xoá được 137 nhà CCB xuống cấp. Các cấp Hội đã duy trì góp vốn xoay vòng trong Hội đạt được nhiều kết quả, cuối năm 2020 tổng số vốn quay vòng được 480  triệu đồng, với số tiền này đã kịp thời hỗ trợ các hộ hội viên khó khăn vay phát triển sản xuất. Tiêu biểu là Hội CCB xã Ba, Hội CCB xã Tư, Hội CCB xã Ating…. Nhằm tạo điều kiện cho hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Hội cựu chiến binh các cấp đã phối hợp với NHCSXH tạo điều kiện cho vay và nâng tổng dư nợ Hội đang quản lý hơn 28 tỷ với 325 hộ/666 hộ vay. Bên cạnh đó, công tác xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cũng được triển khai tích cực.  5 năm qua, Hội CCB huyện đã vận động các cơ quan, đơn vị và cán bộ, hội viên để xây dựng 08 nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên CCB với kinh phí  490 triệu đồng. Đến nay Hội CCB huyện còn 78 hộ nghèo (6,47%); 18 hộ cận nghèo (0,49%); 320 hộ trung bình (26,55%); 789  hộ khá, giàu (65,47).