Hội Nông dân huyện Đông Giang sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 và công tác hội 6 tháng đầu năm 2021

Sáng ngày 28/6, Hội Nông dân huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 và công tác hội 6 tháng đầu năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

Toàn huyện có có 11 cơ sở hội gồm 40 chi hội, 62 tổ hội nông dân, với 4.331 hội viên, đạt 88,4% so với tổng số hộ nông dân trong toàn huyện, tăng 676 hội viên mới so với đầu nhiệm kỳ, đạt 150% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Nửa nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã thực hiên có hiệu quả các nhiệm vụ và phong trào nông dân. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới. Việc xây dựng các mô hình kinh tế được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Phong trào vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, độ thị văn minh, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc đạt kết quả tích cực; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức mở 3 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội với 164 cán bộ, hội viên các cấp tham gia; 44 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ mới về trồng trọt, chăn nuôi cho 2.118 lượt hội viên, nông dân tham gia; hàng năm có 2.973 hộ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có 1.225 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 41,2%/ tổng số hộ nông dân đăng ký, tăng 382 hộ và vượt 6,2% so với Nghị quyết đề ra; giúp 63 hộ nông dân thoát nghèo, đạt 100% chỉ tiêu hàng năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chuẩn mới trên toàn huyện còn 20,22%; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đảm bảo hiệu quả, trong đó, tại ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho vay có tổng số dư nợ ủy thác hơn 79 tỷ đồng, với 50 tổ và 1.897 hội viên tham gia vay vốn; tại ngân hàng AGRIBANK huyện đã giải ngân cho vay có tổng dư nợ hơn 20 tỷ đồng, với 14 tổ vay và 284 hộ vay; vận động xây dựng quỹ hội được triển khai hiệu quả, đến nay đã vận động gần 852 triệu đồng; thành lập mới 4 tổ hợp tác, 12 mô hình dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân cung ứng giống, 8 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm của địa phương; phát động cán bộ, hội viên trên toàn huyện ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 hộ, có giá trị 70 triệu đồng; tổ chức 111 cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện điều lệ hội, nghị quyết hội các cấp, các nguồn vốn vay qua kênh hội quản lý, các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương…qua đó, đã kịp thời khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong hoạt động của hội.