Ủy ban MTTQVN huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 6 nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng ngày 02 tháng 7 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị lần thứ sáu đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021.

Trong thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Mặt trận đã phối hợp cùng với các cấp, các ngành nổ lực phát huy hết vai trò, chức trách của mình trong công tác tuyên truyền, vận động người dân việc tham gia phòng, chống dịch, đồng thời đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã vận động đến các tổ chức, các nhân, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện quyên góp ủng hộ phòng, chống COVID-19 trên địa bàn huyện được 61.794.000đ.

Tại hội nghị lần này, Ban Thường trực Ủy ban bầu bổ sung, thay thế 02 vị tham gia Ủy viên MTTQ Việt Nam huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.