HĐND xã Jơ Ngây tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 23/7/2021 HĐND xã Jơ Ngây tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

6 tháng đầu năm 2021, Diện tích lúa Đông xuân cấy được 32,8 ha/37 ha đạt 88,64% KH, năng suất 37 tạ/ha, Diện tích lúa hè thu cấy được 32,8 ha/37 ha đạt 88,64% KH Diện tích lúa mùa: 237,9 ha. Diện tích bắp đông xuân tỉa được 30/58 ha; Rau đậu các loại 20,05 ha. Nhân dân chăm sóc 01 ha cây Đẳng sâm và 1,2 ha Ba kích tím dưới tán rừng. Tổng đàn gia súc: 808 con đạt 51,04% KH, đàn gia cầm: 2783 con, đạt 65,17% KH, dịch bệnh trên đàn vật nuôi cơ bản được kiểm soát, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm tổ chức thực hiện theo kế hoạch đảm bảo chỉ tiêu. Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo, công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được duy trì thực hiện tốt, không để phát sinh dịch bệnh nguy hiểm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 được thực hiện chặt chẽ.

Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo thu – chi Ngân sách xã năm 2020; Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng; các tờ trình; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị tại kỳ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ hai.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết: phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về Nội quy kỳ họp HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết  về Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022; Nghị quyết về kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Cơ tu gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn