Đông Giang họp Thường kỳ 9 tháng đầu năm

Chiều ngày 07/10/2021 Ông Hồ Quang Minh; ông Đỗ Hữu Tùng- PCT UBND huyện, đồng chủ trì Phiên họp thường kỳ tháng 9, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Về dự phiên họp có đồng chí Đỗ Tài-TUV- Bí thư Huyện ủy Đông Giang.

          9 tháng qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nên kinh tế - xã hội của huyện 9 tháng qua giữ ổn định.

          9 tháng qua, giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản của huyện ước đạt 231,58 tỷ đồng; đạt 81,28% kế hoạch, tăng 12,21% so với cùng kỳ 2020; tổng diện tích gieo trồng đạt 97,74% kế hoạch, tổng diện sản lượng lương thực có hạt ước đạt 6347 tấn, đạt 93,18% kế hoạch. Tiêm phòng phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trâu bò đạt tỷ lệ 43,67% kế hoạch, cấp 79 giấy quyền sử dụng đất ở, đất lâm nghiệp, nông nghiệp cho nhân dân. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 647 tỷ 327 triệu đồng, đạt 184,57% kế hoạch; (trong đó thu ngân sách trên địa bàn huyện hưởng trên 119 triệu đồng), tổng chi ngân sách huyện, xã đạt trên 346 tỷ đồng, đạt 113,30% kế hoạch. Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 13,9 tiêu chí/xã. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Quốc phòng an ninh được đảm bảo. 

          3 tháng cuối năm huyện tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và của toàn dân. Tập trung chỉ đạo, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đẩy nhanh thu hoạch các loại cây trồng; kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, lực lượng phòng, chống thiên tai, mưa lũ; bố trí tái định cư cho các hộ dân sống ở vùng có nguy cơ sạt lở cao. Giám sát các hoạt động về khoáng sản, tài nguyên môi trường; kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu thuế; tăng cường công tác y tế dự phòng.

          Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Các lực lượng vũ trang chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ; giữ vững an nhinh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022. 

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn