Toàn huyện Đông Giang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 20/10/2021 UBND huyện ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện và đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

         Theo thống kê sơ bộ, các cơn mưa lớn diễn ra từ ngày 16/10 đến ngày 17/10/2021 trên địa bàn huyện, dẫn đến các dòng sông, suối nước dâng lên cao, chảy mạnh.  Mưa lũ đã làm ngập: 16 nhà; Sạt lở đất 22 nhà, 11 ao cá bị ngập ước thiệt hại 1,5 tấn cá; 20 con heo bị trôi; Nhiều tuyến đường giao thông chính trên địa bàn bị sạc lở nhiều vị trí.

          Theo đó, các cơ quan, ban ngành, Hội đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn huy động các hội viên, đoàn viên, lực lượng của xã, thị trấn khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ, hỗ trợ người dân nhanh chóng sửa chữa lại nhà cửa bị hư hại, tốc mái,...; hỗ trợ các hộ khó khăn ổn định đời sống; khắc phục sự cố sạt lở và triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông. Thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường sau lũ. Kiểm tra, thống kê đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại cụ thể gửi về phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. các ngành hữu quan, các địa phương tập trung hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất sau ảnh hưởng của mưa lũ, nhất là đối với những diện tích bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.  Phối hợp với ngành điện tổ chức phát quang hành lang tuyến để hạn chế hư hỏng, thiệt hại lưới điện khi có ảnh hưởng của thiên tai. Các thủy điện trên địa bàn huyện tăng cường công tác quản lý lòng hồ, đập do đơn vị quản lý; thực hiện bảo đảm, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn trong công tác triển khai phương án vận hành hồ chứa, quy trình xã lũ đã được duyệt, thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn công trình nhằm phát hiện khắc phục nhanh sự cố. Các ngành hữu quan, các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai, kịp thời thông tin, cảnh báo đến tất cả người dân để họ triển khai công tác ứng phó kịp thời.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn