Kiểm tra công tác Tư pháp tại xã Tư

Ngày 22/10/2021 Phòng Tư pháp huyện Đông Giang do ông Nguyễn Thành Thiện- Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác Tư pháp năm 2020 và 09 tháng của năo 2021 tại xã Tư.

         Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã xem xét đánh giá các nội dung như: công tác ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan như: công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện “Ngày pháp luật” Việt Nam; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác trợ giúp pháp lý cho đối tượng theo quy định; khai thác, quản lý tủ sách pháp luật; tình hình triển khai công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; kinh phí bảo đảm công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở; công tác hành chính tư pháp; nuôi con nuôi; chứng thực; chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, chứng thực; công tác tổ chức xây dựng ngành; tình hình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại cấp xã về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi…

         Qua kiểm tra, cho thấy công tác tư pháp tại xã hoàn thành đúng tiến độ. UBND cấp xã có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát đối với công tác tư pháp, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đưa các hoạt động này từng bước đi vào nề nếp. Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực Hộ tịch, chứng thực được UBND cấp xã tuân thủ đúng quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các hoạt động tư pháp và đề nghị UBND xã khắc phục và báo cáo kết quả về Phòng Tư pháp. 

          Như vậy tính đến nay, Phòng Tư pháp huyện đã hoàn thành việc kiểm tra công tác Tư pháp tại 03/03 xã, thị trấn, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch năm 2021.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn