Sơ kết 01 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS với các tổ chức chính trị-xã hội huyện năm 2021

Sáng ngày 04/11/2021, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp hoạt động (PHHĐ) giữa Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) với các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) huyện Đông Giang tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình PHHĐ giữa Ban CHQS với các tổ chức CT-XH huyện năm 2021.

Đồng chí Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện kiêm Trưởng Ban  chỉ đạo PHHĐ giữa Ban CHQS với các tổ chức CT-XH huyện - Chủ trì Hội nghị. 

Năm 2021, hoạt động phối hợp giữa Ban CHQS huyện với các tổ CT-XH huyện được triển khai thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới. Thông qua thực hiện Chương trình PHHĐ đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa Ban CHQS huyện với các tổ chức CT-XH, tổ chức xã hội nhân đạo; tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững... Cụ thể, đã phối hợp tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa”; phối hợp tổ chức tốt việc xét duyệt, đề nghị chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách; phối hợp khám, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình có điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp tuyên truyền Luật bầu cử, vận động động nhân dân tham gia bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có hiệu quả; tham gia vận động phòng, chống dịch Covid-19 với hơn 67 tấn lương thực, thực phẩm (tương đương 400 triệu đồng) của Nhân dân trên địa bàn huyện hỗ trợ cho các địa phương có dịch; phối hợp thăm hỏi, tặng quà các chốt kiểm dịch, các khu cách ly, tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động các lực lượng tham gia thực binh diễn tập PCTT-TKCN huyện năm 2021 và chỉ đạo, hướng dẫn các xã diễn tập chiến đấu phòng thủ xã đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong hội nghị đã khen thưởng cho 02 tập thể và 06 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác phối hợp.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện ghi nhận kết quả công tác phối hợp mà Ban CHQS cùng với các tổ chức CT-XH huyện đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí lưu ý, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn tới, các đơn vị cần phối hợp, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch PHHĐ có lộ trình cụ thể, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tập trung hướng về cơ sở. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân - dân; gắn với việc củng cố quốc phòng - an ninh với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền tới cán bộ, hội viên đoàn viên, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện gắn với bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phối hợp đẩy mạnh công tác giáo dục, việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ huyện, củng cố và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Đấu tranh phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Luôn luôn chủ động, nâng cao cảnh giác cách mạng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội; tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin; tăng cường công tác phân tích, dự báo, đề xuất biện pháp giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phối hợp đẩy mạnh thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách hậu phương Quân đội; các hoạt động nhân đạo từ thiện; các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Giúp đỡ Nhân dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn