Trao học bổng vì em hiếu học cho học sinh Đông Giang

Triển khai chương trình “Vì em hiếu học” năm 2021 trên địa bàn huyện Đông Giang. Trong 2 ngày (18 và ngày 19.11.2021).

Vừa qua, Hội khuyến học – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Trung tâm Viettel Đông Giang tổ chức lễ trao học bổng “Vì em hiếu học” cho 90 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học của 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Được sự hỗ trợ chính từ Tập đoàn viễn thông Quân đội. Hội khuyến học – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Trung tâm Viettel Đông Giang đã trao 90 xuất quà cho cho 90 em học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Trong đó, ngày 18/11 trao 50 xuất cho 50 em thị trấn Prao, Tà Lu, Za Hung, A Rooi và Mà Cooih tại trường TH thị trấn Prao; ngày 19/11 trao 40 xuất cho 40 em A Ting, Sông Kôn, Jơ Ngây và Kà Dăng với tổng giá trị 90 xuất quà 180 triệu đồng, với mỗi xuất 2 triệu đồng.

Các hình ảnh tại lễ trao học bổng “Vì em hiếu học”