Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Giang tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 6 tháng cuối năm 2021 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Giang

Ngày 16/11/ 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Giang tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 6 tháng cuối năm 2021 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Giang. Tham gia Đoàn kiểm sát có đ/c Hồ Thành Hoàn –Viện trưởng làm Trưởng đoàn và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện làm công tác nghiệp vụ.

Sau khi nghe đ/c Hồ Thành Hoàn công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đ/c Trần Văn Lai – Trưởng nhà tạm giữ, Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an huyện Đông Giang thống nhất với nội dung làm việc của Đoàn kiểm sát và phân công đ/c Tạ Ngôn Ngọc – Phó Trưởng nhà tạm giữ, Công an huyện Đông Giang báo cáo bằng văn bản và cung cấp hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến các cuộc kiểm sát. Đoàn kiểm sát tiến hành nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, tài liệu có liên quan đến công tác kiểm sát.

Tại buổi công bố dự thảo kết luận, Lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện, Cơ quan THAHS mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Viện kiểm sát trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhằm tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự ngày càng tốt hơn.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn