Hội nghị trực tuyến đối thoại với người có công cách mạng

Sáng ngày 26.11, Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thùy Dung đã đồng chủ trì hội nghị trực tuyến đối thoại với người có công cách mạng năm 2021.

Tham dự tại điểm cầu Đông Giang có ông Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy cùng các vị lãnh đạo huyện và 15 vị có công cách mạng tiêu biểu đại diện cho người có công cách mạng trên địa bàn huyện. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh: Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, đó là sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng, là trách nhiệm, là sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến to lớn của họ đối với đất nước. Nhiều năm qua, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng từng bước được hoàn thiện. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn đã quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người có công, đối tượng chính sách người có công với cách mạng được mở rộng, thể hiện rõ tính công bằng, tôn vinh sự cống hiến và tiến bộ xã hội; được người có công, thân nhân người có công và xã hội đồng tình, ủng hộ. 

Điểm cầu huyện Đông Giang.

Tại phiên họp trực tuyến, người có công cách mạng huyện Đông Giang đã tham gia 2 ý kiến với các nội dung: Không truy thu tiền trợ cấp ưu đãi vì các đối tượng đã già yếu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nâng chế độ hưởng cho các đối tượng người có công; giải quyết chế độ cho các đối tượng chưa được hưởng đồng thời xem xét đối với các đối tượng chưa từng tham gia cồng hiến mà lại được hưởng; giải quết chế độ nghĩ dưỡng đối với các đối tượng có công cách mạng. Các ý kiến của người có công cách mạng Đông Giang đã được đại diện lãnh đạo Sở lao động thương binh xã hội tỉnh giải đáp kịp thời và hướng dẫn một số quy trình, thủ tục về việc giải quyết các chê ưu đãi theo luật định.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn