Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học

Chiều ngày 29.11 Đoàn công tác Ủy ban nhân huyện do đồng chí Đỗ Hữu Tùng, Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Đông Giang tổ chức triển khai kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường (trường trung học phổ thông Quang Trung, trường nội trú huyện và trường mầm non liên hợp Prao – Tà Lu).

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 luôn được các trường quan tâm thực hiện kỷ càng. Các trường đã thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; đảm bảo công tác ghi sổ theo dõi về sức khỏe, khai báo y tế; quản lý số lượng học sinh, phụ huynh và người đến liên hệ công tác ra vào trường; thành lập đội phản ứng nhanh và xử dụng có hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng phương án phòng phòng, chống dịch cấp trường. Lập kế hoạch học trực tuyến khi cần thiết, bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tại các lớp, học sinh thực hiện tốt khuyến cáo 5 K của bộ y tế. Đặc biệt là các em thực hiện tốt khâu vệ sinh sát khuẩn trước và sau khi lên lớp; đeo khẩu trang trong lớp và ngoài công cộng. Nhà trường còn thường xuyên tổ chức cho các lớp tham gia các đợt dọn vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học và khu nội trú góp phần tích cực trong việc phòng chống dịch bệnh trong trường học.