Đông Giang 85 thanh niên đảm bảo sức khỏe nhập ngũ năm 2022

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Đông Giang vừa hoàn thành thành việc khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự cho 300 thanh niên đủ điều kiện gọi khám trên địa bàn.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền trong thời gian qua nên thanh niên xã, thị trấn hăng hái lên trạm khám tuyển 291 thanh niên, vắng 09 thanh niên (trong đó 03 công dân do nhập học tại các trường, 02 công dân đang nằm viện, 02 công dân có đơn xin tạm hoãn đợt này; 02 công dân đi làm ăn tại Tp Hồ Chí Minh không về địa phương tham gia khám theo lệnh gọi). Quy trình khám tuyển được thực hiện chặt chẽ trong tất cả các khâu, công tác phòng chống covid-19 được triển khai theo phương án đã chuẩn bị trước nên buổi khám diễn ra an toàn.

Qua khám tuyển, Đông Giang có 85 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ năm 2022. (Trong đó: loại 1: 04 công dân, lạoi: 2: 44 công dân, loại 3: 37 công dân). Trình độ cấp 2 gồm 22 người; cấp 3 gồm 63 người; có 01 người trình độ Đại học. Sau khám tuyển, Hội đồng NVQS huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác “2 gặp 4 biết” và quản lí nguồn thanh niên nhằm đảm bảo số thanh niên lên đường thực hiện Nghĩa vụ quân sự đảm bảo về đạo đức chính trị và sức khỏe.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn